مصانع الصلب الإيراني

Screenshot 2024-03-14 204550

فولاد مبارکه

تهران

Screenshot 2024-03-14 204703

پروفیل صابری

تهران

4

تهران شرق

تهران

3

ورق شهریار تبریز

دلیجان

8

کیهان پروفیل

تهران

5

پروفیل گستر فولاد ظفر

آذربایجان شرقی

12

خاور صنعت هما

تهران

22

ورق خودرو چهارمحال

شهرکرد

32

فولاد اكسين

خوزستان

42

فولاد کاویان

خوزستان

52

آریا فولاد دلیجان

اصفهان

32

فولاد گستر حداد

اصفهان

13

روهینا جنوب

تهران

23

کاوه اروند

تهران

33

فولاد نيشابور

تهران

43

جهان فولاد غرب

تهران

53

فولاد خوزستان

تهران

63

فولاد صنعت بناب

آذربایجان شرقی

14

ظفر بناب

بناب

24

صنایع فولاد کاوه

بناب

34

فولاد آتیه خاورمیانه

اهواز

44

مجتمع فولاد خراسان

نیشابور

54

فولاد بافق

تهران

32

کلاف افق ابهر

؟

65

مجتمع فولاد کویر

اصفهان

32

کلاف امیرآباد

مازندران

32

سهند آذر آسیا

آذربایجان شرقی

68

گروه ملی صنعتی ایران

اهواز

67

فولاد آلیاژی ایران

یزد

69

فولاد هرمزگان

بندرعباس